رسانه و محیط زیست

رسانه و محیط زیست

این بخش شامل یادداشت‌هایی است که باعث آگاهی بیشتر نسبت به سواد رسانه‌ای، سواد خبری، رویه‌های جعلی و تفکر انتقادی می‌شود.

 

سواد رسانه‌ای

سواد خبری

شایعه

رویه‌های جعلی
دکمه بازگشت به بالا