2021-03-11

    کارگاه مجازی تبیین رویه های جعلی

    مجله گیچ gich.ir: کارگاه مجازی آموزشی و ترویجی “تبیین رویه‌های جعلی در فعالیت‌های محیط ‌زیستی” به میزبانی “انجمن علمی محیط…
    دکمه بازگشت به بالا