آب

آب منشا حیات

جوامع بشری از ابتدا پیرامون آب‌های پایدار و دایمی مانند چشمه‌ها یا رودها شکل گرفتند. یا برای بهره‌مندی بیشتر همواره در بین منابع آبی در مناطق مختلف در حال آمد و رفت بوده‌اند.

صنعتی شدن و انتقال آب

امروزه شواهد بسیاری در خصوص انتقال آب در مجموعه‌ی عظیم آبی شوش وجود دارد. همینطور نمونه‌ای از سد سازی “سد کریت” در طبس باقی مانده است. اما آنچه از انتقال آب و سد سازی در دوران صنعتی شدن ایران به چشم می‌خورد تغییر عظیم سیمای زمین است. لوله‌گذاری‌های عظیم و تخریب سیمای سطح زمین. سد سازی و زیر آب رفتن جنگل‌ها و مراتع و خانه و باغ‌ها. انتقال آب و محروم ماندن زیست‌مندان در پایین دست.

حفر چاه‌ آب

چاه‌ها اولین روش بهره‌برداری تهاجمی از آب‌های زیر زمینی هستند. به این معنی که آب لازم دیگر در سطح زمین موجود نیست یا کم است و بارش‌ها نامافی بوده. لذا شما برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنعتی از منابع زیر زمینی آب برداشت می‌کنید.

قنات‌ها به عنوان روشی پایدار در برداشت از آب

روایت‌های مختلفی از چگونگی کشف یا اختراع فناوری باستانی قنات وجود دارد. اما آنچه امروز بر همگان اثبات شده این است که قنات‌ها یک تنه بخشی از بار تمدن‌های ایران را به دوش کشیده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا