کودک و طبیعت

کودک و طبیعت

کودک و طبیعت
کودک و طبیعت

زمین گهواره تمدن‌هایی است که بنیانگذار هریک از آن تمدن‌ها، روزی کودکی بوده که آزاد و رها در طبیعت پیرامون خانه و کاشانه خود، به بازی مشغول بوده است.

کودک بی بهره از طبیعت

امروزه به دلایل مختلفی کودکان از حق طبیعی خود برای حضور در طبیعت سالم و پاک محروم هستند. سبک زندگی تغییر کرده و کودکان در شهرها به مانند اسیری در آپارتمان‌های بتونی و فولادی، گرفتار هستند.

استمرار جدایی کودک از طبیعت آثار و تبعات غیر قابل انکاری دارد.

مدرسه طبیعت برای کودکان

اهمیت حضور آزادانه کودکان در طبیعت و ایجاد پیوند بین کودک و طبیعت به حدی است که برخی از کشورها مراکزی را برای تحقق این موضوع ایجاد کرده‌اند.

کودکان امروز حافظان آینده زمین

اگر کودکان ارتباط درست و پایداری در دوران کودکی خود با طبیعت داشته باشد، امیدواری برای حفاظت از زمین در بزرگسالی او بیشتر است.

دکمه بازگشت به بالا