اخبار تغییر اقلیم و گرمایش زمین

اخبار تغییر اقلیم و گرمایش زمین

تغییر اقلیم و گرمایش زمین به سرعت در حال تغییر معیارها و ارزش‌ها در میان جوامع است. آثار و تبعات آن بر هیچکس پوشیده نیست. تغییر فصل‌ها، کاهش بارندگی و خشکسالی در مناطقی از زمین. افزایش بارش و ترسالی در مناطق دیگر. سیل و زیر آب رفتن شهرها و روستاهای ساحلی به ویژه در جزایر.

امروز معیشت بسیاری از جوامع خرد و کلان به دلیل خشکسالی در مناطقی از ایران، عراق و دیگر کشورها دستخوش دگرگونی شده است. ترک دیر و مهاجرت به شهرهای دیگر باعث خالی شدن جوامع محلی از نیروی کار ساده و متخصص می‌شود. این جریان باعث ایجاد گسست در روند انتقال دانش بومی و تجربه ریش سفیدان و گیس سفیدان می‌شود.

امنیت غذایی و امنیت سلامت همگان در گروی پایداری زنجیره ارزش تولید، تامین و توزیع در کشاورزی است.

همه این‌ها بخشی از آثار آن بر زمین است که در این بخش اخبار آن را دنبال می‌کنیم.

اخبار تغییر اقلیم و گرمایش زمین

سازمان‌ها و نهادهای جهانی همواره جلساتی را به منظور مدیریت و مهار سیر افزایشی گرمایش زمین برگزار می‌کنند. اطلاع رسانی مصوبات و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در رابطه با گرمایش زمین و تغییر اقلیم را اینجا اطلاع رسانی می‌کنیم.

سازمان ملل متحد، ۲۴ اکتبر، دوم آبان ماه هر سال را به عنوان روز جهانی تغییرات اقلیمی (Climate change) تعیین کرده است.

دکمه بازگشت به بالا