یادداشت روزیادداشت ها

۱۱ اصل اخلاقی و حرفه‌ای کارمندی

کارمند به کسی گفته می‌شود که ازای ارایه خدمت حقوق دریافت می‌کند. کارمندان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و البته با افزایش تورم آسیب پذیر هستند. ماهانه مبالغی به طور مستقیم و به عنوان مالیات از حقوق کارمندان کسر می‌شود. موفقیت، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف هر سازمان به عملکرد کارمندان بستگی دارد. هرچه میزان تعهد. مسئولیت پذیری، دقت و تعصب کارمندان در یک سازمان بیشتر باشد، احتمال موفقیت سازمان بیشتر است.

احسان میرزائی – مدیرمسئول مجله گیچ

مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: کارمندی چهره‌ی متفاوتی از برده‌داری (برده‌داری نوین) در دوران معاصر است. هرچند امروزه برخی قوانین حمایتی از کارمندان در برابر رفتارهای مخرب حمایت می‌کند.

مجله گیچ را در فضای مجازی دنبال کنید:

قوانین اداری و استخدامی بایدها و نبایدهای رابطه‌ی کاری بین کارمند و کارفرما را تعیین کرده‌. اما تصمیم‌گیری برای کارمندان الزاما طبق این قوانین انجام نمی‌شود و ممکن است برخی کارمندان با عملکرد عالی در سازمان خود به انزوا کشانده شود. همینطور برخی کارمندان با عملکرد منفی در سازمان مورد توجه قرار گرفته و رشد کنند.

چنین رویه‌ای باعث روی کار آمدن مدیران کوتوله و به حاشیه رفتن کارمندان متخصص می‌شود. فساد اداری و ساختاری و مدیران کوتوله‌ نمونه‌هایی از چالش‌های پیش روی تمام کارمندانی است که تن به کار در شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌دهند.

مدیران و کارمندان اتوبوسی، زیراب زنی، زیرپا کشی و خبرکشی از انواع آفت‌های سلامت و عدالت اداری هستند. همینطور احتکار آگاهی، انزوای سازمانی، لاشی‌گری و باندبازی از شگردهای رایج علیه کارمندان در سازمان‌ها به حساب می‌آید.

کارمندانی با تعصب سازمانی

اما هنوز برخی کارمندان هستند که اصول اخلاقی کار حرفه‌ای را در رویه‌ها و روابط کاری خود رعایت می‌کنند. کارمندانی که واقعا تعصب و تعلق سازمانی دارند. آن‌ها که بیش از منافع شخصی به فکر افزایش بهره‌وری، آبرو و تعالی سازمان خود هستند.

کارمندان اخلاق محوری که حاضر نیستند شرافت خود را برای کسب منافع فردی بر باد دهند. رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای کارمندی مانند روانکار باعث تسهیل چرخش چرخ‌دنده‌های ریز و درشت نظام اداری می‌شود.

اشراف مدیران به این اصول تا حد زیادی از ایجاد برخورد، سوء تفاهم، بی عدالتی و اجحاف جلوگیری می‌کند. امری که به افزایش بهره‌وری و میزان رضایت‌مندی مخاطبان درون و برون سازمان کمک می‌کند.همه گیری ویروس بی اخلاقی در بین کارمندان

امروزه ریا و دو رویی، منفعت طلبی و عافیت طلبی، بی اعتنایی و دزدی مانند ویروسی به جان شرکت‌های دولتی و خصوصی افتاده است. نوع متفاوتی از همه‌گیری که هیچ تلاشی برای ریشه‌کنی آن انجام نمی‌شود. نه واکسنی دارد و نه شیوه‌نامه‌ای که بتواند آن را مدیریت، مهار و محدود کند!

جالب است که برخی از کارمندان چه زن و چه مرد هیچ اعتقادی به دین و خدا ندارند. اما آن‌ها را در صف اول نماز جماعت و با پوشش چادر و… می‌بینید. انجام این کارها صرفا برای تظاهر به ارزش‌هه برای رسیدن به منافع و مزایا است. هرچند تاثیر آن جریان حاکمی که باعث ایجاد دورویی و ریا و تظاهر شده را نباید فراموش کرد. جریانی که قوی‌تر از هجمه‌ی فرهنگی غرب مردم را دین گریز، بی‌دین و ضد دین کرده است.

اما قرار نیست شر و ناپاکی همواره یکه‌تاز میدان باشد. ما در قبال خودمان، فرزندانمان، کشورمان و آیندگانی که در این سرزمین زندگی خواهند کرد مسئول هستیم. باید برای توسعه و گسترش خیر و نیکی تلاش کنیم و البته ابتدا از خودمان شروع کنیم. در ادامه تجربه‌ی هفده سال کارمندی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را برای کارمندانی (مدیران، روسا، کارمندان و…) که میل به انجام کار اخلاقی و حرفه‌ای دارند را می‌نویسم.

اصول اخلاقی و حرفه‌ای کارمندی

۱. تعهد کاری

احساس مسئولیت و وابستگی کارمند به سازمان و اهداف آن است. تعهد کاری معادله حل شده و پذیرفته شده‌ از سوی فرد است که زمینه‌ ساز علاقه‌مندی و اشتیاق و ذوق به انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف سازمان می‌باشد. تعهد کاری را در سه سطح می‌توان تقسیم کرد:

 • تعهد عاطفی: کارمندانی که تعهد عاطفی بالایی به سازمان خود دارند. نسبت به سازمان تعلق خاط دارند و آن را بخشی از هویت خود و هویت خود را وابسته به سازمان می‌دانند. این ویژگی در میان فرزندان کارکنان سازمان که در همان سازمان شاغل می‌شوند بیشتر دیده می‌شود.
 • تعهد پایبندی و ماندگاری: تمایل کارمند برای ماندن در سازمان و عدم ترک آن است. فرد حضور خود در سازمان را چیزی فراتر از انجام وظای دانسته و فراتر از انتظارات تلاش می‌کند و پیشنهادات عالی برای خروج از سازمان را نمی پذیرد.
 • تعهد هنجاری: احساس مسئولیت فرد نسبت به سازمان. درک جایگاه شغلی از طرف فرد در سازمان و نقش آن در عملکرد بهینه‌ی نظام اداری.

مزایای حضور کارمندان متعهد برای سازمان

 • کارمندان متعهد عملکرد بهتری دارند.
 • احتمال رها کردن سازمان از جانب آن‌ها کمتر است.
 • پویایی، خلاقیت و نوآوری دارند.
 • روابط کاری درون سازمانی بهتری دارند.
 • پاسخگویی بهتری نسبت به ذی‌نفعان دارند.

سازمان‌ها چطور باعث افزایش تعهد شوند؟

 • حقوق و مزایا: افراد برای دریافت حقوق کار می‌کنند و مزایا عوامل موثر در ایجاد انگیزه و امیدواری برای ادامه همکاری با سازمان است. حقوق و مزایای کارمندان از طرف کارفرما قابل مذاکره نیست. افرادی که بهره‌وری بالایی دارند و مستحق دریافت پاداش هستند.
 • فرصت رشد و پیشرفت: رعایت عدالت و انصاف در رشد کارمندان باعث افزایش تعهد کاری می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی، حمایت به منظور ادامه تحصیل، بازی دادن و فرصت دادن به کارمند برای ابراز وجود و بیان نظر. همه‌ی این موارد باعث افزایش تعهد فرد به سازمان می‌شود.
 • مدیریت خوب و مثبت: فردی که مسئولیت راهبری گروهی از کارمندان را بر عهده دارد با مثبت اندیشی، رو راستی و رعایت انصاف و عدالت و شفافیت می‌تواند باعث افزاش تعهد کاری شود. یک مدیر خوب مانند یک مربی خوب است. ایجاد اعتماد و همدلی میان مدیر و کارمندان همان نتیجه‌ای را در پی دارد که در نهایت یک تیم ورزشی را به سکوی قهرمانی می‌رساند.
 • تبیین ارتباط ارزش‌های سازمانی: ایجاد پیوند میان ارزش‌های سازمانی و منافع کارمندان.
 • رابطه شفاف و صادقانه: قوانین اداری و استخدامی شفاف است. وعده‌های صادقانه و روابطه‌ی شفاف باعث افزایش تعهد کاری می‌شود.


۲. شفافیت اطلاعاتی در روابط کاری

هر شرکتی برنامه‌ها و ماموریت‌های مختلفی برای تحقق اهداف خود دارد. بنابراین همواره انبوهی از اطلاعات و داده‌های خرد و کلان در سازمان در حال تهیه و تولید، ویرایش و تبادل است. جریان گردش این اطلاعات از بالا به پایین، پایین به بالا و افقی است. بروز هرگونه ناهنجاری در گردش اطلاعات باعث بروز چالش و اختلال در سازمان می‌شود.

دسته‌بندی اطلاعات در سازمان

 1. مکاتبات اداری سازمانی؛ مانند احکام، نامه‌ها، مصوبه‌ها، گزارش و… که هرکدام جایگاهی مشخصی در طبقه‌بندی مکاتبات اداری قرار می‌گیرند. چه از نظر سطح دسترسی (عادی، محرمانه، سری و…) و چه از نظر فوریت (عادی، آنی و…) ارسال و انجام کار.
 2. مکاتبات اداری-خدماتی و رفاهی کارمندی؛ محتوای این مکاتبات به طور مستقیم برای یک کارمند (نامه تعدیل مدرک شغلی و…) یا برای تمام کارمندان (دریافت وام و…) است.
 3. اطلاعات شفاهی؛ اطلاعاتی که در جلسات کاری رسمی و غیر رسمی تبادل می‌شود. هرچند این اطلاعات شفاهی هستند اما دارای وزن و ارزش خاص خود هستند.
 4. شایعه و اخبار جعلی؛ اطلاعاتی که صحت و ثقم آن نه تایید و نه رد شده. اخبار (جعلی) که با اهداف خاصی یا از درون یا از بیرون به داخل سازمان منتقل و منتشر می‌شود.

گردش اطلاعات در سازمان

بدنه‌ی مدیریتی و کارشناسی همواره در تعامل و تبادل اطلاعات و داده‌های بسیاری هستند. فراگرد هر زنجیره‌ی اطلاعاتی در سازمان منشا متفاوتی دارد. برای نمونه شاید مدیرعامل شرکت پس از دیدار با مقامی بالاتر تصمیم بگیرد تا اقدام تازه‌ای در شرکت انجام شود.

بنابراین دستور بررسی و اقدام حول آن محور را می‌دهد. این دستور در سازمان همینطور از بالا به پایین رفته تا به دست کارمندان (کارشناسان) برسد. پس از مطالعات و گرداوری داده و تهیه اطلاعات، گزارش مربوطه همان مسیر را به راس شرکت طی می‌کند. در نهایت پس از اخذ تایید مثلا تشکیل کارگروه دانش بنیان‌ها در شرکت تصویب می‌شود.

فراگرد اطلاعاتی در سازمان

فراگرد اطلاعاتی اینگونه شکل می‌گیرد. در صورتی که در هر مرحله این فعالیت لغو و قطع شود صرفا یک فرایند اطلاعاتی به حساب می‌آید.

اینجا پایبندی تمامی کارمندان (مدیرعامل، روسا و کارشناسان و…) به اصل امانت داری، تلاش برای انتقال صحیح اطلاعات کامل الزامی است. تمام عوامل دخیل در فراگرد اطلاعاتی علاوه بر انجام ماموریت خود باید آبرو و خط مشی و اهداف سازمان را نیز در گزارش خود مد نظر داشته باشند.

پارازیت در فراگرد اطلاعاتی در سازمان

هرگونه اختلالی در فراگرد اطلاعاتی باعث بروز اختلال می‌شود. برای نمونه عدم درک درست معاون به عنوان پل ارتباطی بین بالا و پایین زنجیره باعث بروز اختلال می‌شود. وی به درستی یا به طور کامل و دقیق متوجه‌ی دستور و خواسته‌ی مدیرعامل نمی‌شود. سپس به جای پرسش و رفع ابهام، تعبیر و برداشت شخصی خود را از کار خواسته شده به کارشناسان منتقل می‌کند. این امر می‌تواند ناشی از کم تجربگی و ناآگاهی یا حتی سوء نیت فرد واسطه‌ باشد.

سازمان‌ها چطور باعث افزایش شفافیت اطلاعاتی در روابط کاری شوند؟

 • گردش آزاد اطلاعات در محیط کار: عدم احتکار اطلاعات باعث افزایش شفافیت اطلاعاتی و روابط کاری در سازمان می‌شود. مدیران باید مطمئن شوند هرگونه اطلاعاتی با توجه به نوع مخاطب درون سازمان و طبقه‌بندی دسترسی به درستی و تمام و کمال به الطاع کارمندان رسیده باشد. برخی اطلاعات مهم و ارزشمند برای کرامندان در رابطه با خدمات رفاهی، ورزشی و وام‌ها است.
 • انتشار آزاد اطلاعات برای مخاطبان بیرون سازمان: سازمانی که توانسته باشد گردش آزاد اطلاعات را با مخاطبان درون سازمان ایجاد کند در امر نیز موفق است. که باعث رضایت‌مندی مخابطبان برون سازمان و ذی‌نفعان می‌شود. همینطور ارباب رجوع به دلیل آگاهی لازمی که به دست آورده در تعامل با کارمندان سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
 • ایجاد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات: شاید کارمندی که علاقه‌مند به رویدادهای ورزشی است اکنون در مرخصی به سر می‌برد، لذا استفاده بهینه از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی جهت ارسال اطلاعیه‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود.
 • برگزاری جلسات علنی برای تصمیم‌گیری‌های مهم.
 • ایجاد کانال ارتباطی میان کارمندان و روسا و مدیران.
 • حمایت از فرهنگ شفافیت و مقابله با ضد فرهنگ احتکار اطلاعات.

۳. اعتماد در بین کارمندان سازمان

اعتماد در کار سازمانی، به معنای باور کارمندان به یکدیگر، مدیران و سازمان است. اعتماد یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان‌ها است. کارمندانی که به یکدیگر و سازمان اعتماد دارند، بیشتر احتمال دارد که با یکدیگر همکاری کنند، به یکدیگر کمک کنند و به سازمان وفادار باشند.

یکی از تعریف‌های رایج اعتماد در کار سازمانی:

اعتماد به معنای باور به این است که شخص یا سازمان دیگری عمل مورد انتظار را انجام خواهد داد، حتی اگر هیچ تضمینی در این مورد وجود نداشته باشد.

ایجاد اعتماد در کار سازمانی

 • روابط کاری بیشتر: کارمندانی که تجربه‌های مثبت ارتباط کاری با یکدیگر، مدیران و سازمان داشته‌اند، بیشتر احتمال دارد که به یکدیگر و سازمان اعتماد داشته باشند.
 • رفتار صادقانه: نمایش صداقت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در رفتار.
 • خلق ارزش‌های مشترک: ارزش آفرین برای کارمندان فراتر از امور سازمانی. مانند برگزاری تورهای گردشگری خانوادگی. برگزاری رودادهای فرهنگی و ورزشی. جشن تولد برای کارمندان و حمایت کارمندان هنگام تجربه‌ی شرایط سخت و بحرانی در زندگی شخصی.

ایجاد فرصت آموزشی و حمایت از رشد کارمندان در سازمان

مزایای گسترش اعتماد در سازمان:

همکاری بیشتر و بهتر میان کارمندان.

پوشش کار یکدیگر در روزهای که طرف دیگر مرخصی است.

کمک و یاری رساندن فاتر از مسئولیت و وظایف سازمانی.

وفاداری به یکدیگر و به سازمان.

کارمندان نسبت به ابراز خلاقیت و نوآوری‌های خود ترس ندارد.

بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سازمان.

ایجاد محیطی امن، آرام و مثبت در سازمان.

اعتماد در کار سازمانی یک سرمایه ارزشمند است. سازمان‌ها با افزایش اعتماد در کار سازمانی، می‌توانند محیط کاری مثبت‌تری ایجاد کنند، کارمندان را راضی‌تر کنند و بهره‌وری را بهبود بخشند.

۴. همدلی در کار سازمانی

همدلی در کار سازمانی، به معنای توانایی درک احساسات و نقطه نظر دیگران است. یک کارمند همدل، می‌تواند احساسات و نیازهای دیگران را درک کند و با توجه به آن‌ها رفتار کند.

همدلی در کار سازمانی می‌تواند منجر به بهبود ارتباطات، افزایش همکاری و کاهش تعارض شود. کارمندانی که همدل هستند، می‌توانند بهتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، درک متقابل بیشتری داشته باشند و مشکلات را به طور موثرتری حل کنند.

مزایای همدلی در کار سازمانی

کارمندانی که در انجام امور سازمانی همدل هستند:

 1. ارتباطات بهتری دارند.
 2. با یکدیگر همکاری بهتری می‌کنند.
 3. تنش، چالش و تعارضات را کمتر تجربه می‌کنند.
 4. رضایت شغلی بیشتری دارند.
 5. عملکرد بهتری دارند.

اقداماتی برای افزایش همدلی در سازمان

 1. تقویت و حمایت فرهنگ همدلی در سازمان
 2. بهبود، آموزش و افزایش مهارت‌های همدلی در کارمندان
 3. فراهم کردن فرصت‌های مشارکت و همکاری برای کارمندان

همدلی یک مهارت مهم برای کارمندان در هر سازمانی است. سازمان‌ها با افزایش همدلی در کار سازمانی، می‌توانند محیط کاری مثبت‌تری ایجاد کنند.

چند تمرین برای همدلی در کار سازمانی

 1. گوش دادن فعال به دیگران.
 2. درک و احترام به تفاوت‌های فردی.
 3. حمایت و کمک به دیگران.
 4. مهربانی و همدلی در برخورد با دیگران.
 5. پرهیز از قضاوت طرف مقابل.
 6. پرهیز از مقایسه خود با دیگران.
 7. خود را جای دیگران گذاشتن.

کارمندان می‌توانند با تمرین این رفتارها، مهارت‌های همدلی خود را بهبود بخشند و در محیط کار تأثیر مثبتی داشته باشند.

۵. هماهنگی در کار سازمانی

هماهنگی در کار سازمانی، به معنای همسو کردن فعالیت‌ها، وظایف و منابع مختلف در سازمان است. هماهنگی زمانی اتفاق می‌افتد که تمام بخش‌ها و افراد یک سازمان به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند تا اهداف مشترکی را به دست آورند.

مزایای هماهنگی در کار سازمانی

 1. باعث افزایش راندمان و بهره‌وری در سازمان می‌شود.
 2. جلوگیری از موازی‌کاری در سازمان.
 3. بهبود عملکرد کارمندان.
 4. شفاف شدن فرایند انجام کار برای همه.
 5. خوش قولی و انجام اعدات در زمان مناسب
 6. ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت
 7. افزایش رضایت شغلی

ایجاد هماهنگی در کار سازمانی

 • ارتباطات موثر: سرچشمه‌ی ارتباط موثر صداقت، مهارت و توانمندی است. وعده‌هایی که در ارتباط اولیه محقق می‌شوند. این نوع ارتباط است که می‌تواند در روابط بعدی تاثیرگذار باشد.
 • فرهنگ همدلی: ایجاد محیط کاری حمایت‌گر، سالم، صمیمی، تشویق کارکنان، گفت و گوی باز و صادقانه به مرور باعث ایجاد هماهنگی سازمانی می‌شود.
 • مدیر و رهبر هوشمند: مدیرانی که مهارت‌های رهبری و مدیریتی خوبی دارند، می‌توانند به هماهنگی کمک کنند.
 • تقویت فرهنگ همکاری و مشارکت در سازمان
 • تقویت مهارت‌های ارتباطی در کارمندان
 • ایجاد سیستم‌های ارتباطی کارآمد در سازمان
 • فراهم سازی فرصت‌های همکاری و مشارکت برای کارمندان

هماهنگی یک مهارت مهم برای کارمندان در هر سازمانی است. کارمندان می‌توانند با تمرین این مهارت‌ها، به هماهنگی در کار سازمانی کمک کنند.۶. همکاری در سازمان

همکاری به معنای کار مشترک و هماهنگ افراد مختلف در یک سازمان برای رسیدن به یک هدف مشترک است. همکاری در سازمان می‌تواند در قالب‌های مختلف انجام شود، از جمله کار گروهی، طرح‌های مشترک و شبکه‌سازی.

مزایای همکاری در سازمان:

 • افزایش بهره‌وری: به کمک تبادل تجربه و آموزش غیر مستقیم دانش و مهارت‌های برای انجام کار.
 • کاهش هزینه‌ها: همکاری نوعی از به شاتراک گذاشتن دانش و تجربه، مهارت و توانمندی، منابع و تجهیزات است.
 • افزایش نوآوری و خلاقیت: به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها، بررسی چالش‌ها و مسائل، مشورت و گفت‌وگوی موثر به افزایش نوآوری و خلاقیت کمک می‌کند.
 • افزایش رضایت شغلی: همکاری می‌تواند باعث بروز احساس ارزشمندی و مهم بودن کند. اینکه فرد بخشی از یک تیم است و در رسیدن به هدفی بزرگ‌تر کمک می‌کند.

توسه‌ی همکاری در سازمان

 • ایجاد فرهنگ همکاری: فرهنگ همکاری زمانی ایجاد می‌شود که همکاری به عنوان یک ارزش مهم در سازمان پذیرفته شود. این فرهنگ می‌تواند از طریق اقداماتی مانند تشویق کارکنان به کار تیمی، ایجاد اهداف مشترک و ایجاد محیطی حمایت‌گر و صمیمی تقویت شود.
 • آموزش همکاری: آموزش مهارت‌های لازم برای همکاری. این آموزش می‌تواند شامل موضوعاتی مانند مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله و مدیریت تعارض باشد.
 • ایجاد ساختارهای حمایتی: ایجاد ساختارهای حمایتی می‌تواند به کارکنان کمک کند تا همکاری را آسان‌تر انجام دهند. این ساختارها می‌تواند شامل برنامه‌های کار تیمی، پروژه‌های مشترک و شبکه‌سازی باشد.

۷. تفاهم در کار سازمانی

تفاهم در سازمان به معنای اشتراک اهداف و انتظارات بین افراد و گروه‌های مختلف در یک سازمان است. تفاهم در سازمان می‌تواند در قالب‌های مختلف انجام شود، از جمله توافق‌نامه‌های رسمی، توافقات شفاهی، و فرهنگ سازمانی.

مزایای تفاهم در سازمان

 • افزایش صلح و دوستی
 • کاهش موازی کاری و رقابت فرسایشی
 • کاهش برخورد و مناقشه
 • افزایش بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌های سازمان
 • افزایش رضایت شغلی

گسترش تفاهم در سازمان

 • ایجاد فرهنگ تفاهم: فرهنگ تفاهم زمانی ایجاد می‌شود که تفاهم به عنوان یک ارزش مهم در سازمان پذیرفته شود. این فرهنگ می‌تواند از طریق اقداماتی مانند تشویق کارکنان به گفتگوی باز و صادقانه، ایجاد اهداف مشترک و ایجاد محیطی حمایت‌گر و صمیمی تقویت شود.
 • آموزش مهارت تفاهم: این آموزش می‌تواند شامل موضوعاتی مانند مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله و مدیریت تعارض باشد. ایجاد ساختارهای حمایتی: ایجاد ساختارهای حمایتی می‌تواند به کارکنان کمک کند تا تفاهم را آسان‌تر انجام دهند. این ساختارها می‌تواند شامل برنامه‌های گفتگو و حل مسئله، و برنامه‌های کار تیمی باشد.

نکاتی برای افزایش تفاهم در سازمان

 • به دیگران گوش دهید: زمانی که کسی با شما صحبت می‌کند، به صحبت‌های او گوش دهید و سعی کنید دیدگاه او را درک کنید.
 • از خود سؤال کنید: زمانی که با کسی در تعامل هستید، از خود سؤال کنید که او چه احساسی دارد و چرا اینطور احساس می‌کند.
 • خود را جای دیگران بگذارید: سعی کنید خود را جای دیگران بگذارید و احساسات و تجربیات آنها را از دیدگاه آن‌ها ببینید.
 • به دیگران کمک کنید: وقتی به دیگران کمک می‌کنید، به آن‌ها نشان می‌دهید که به آن‌ها اهمیت می‌دهید.

۸. نظم در سازمان

نظم در سازمان به معنای وجود یک ساختار و فرآیند مشخص برای انجام کارها است. نظم به سازمان کمک می‌کند تا کارامدتر و موثرتر عمل کند. نظم به کارکنان کمک می‌کند تا احساس کنند که کنترل بر وضعیت دارند.

نظم در سازمان مزایای زیادی دارد

 • افزایش سرعت انجام کارها
 • کاهش احتمال خطا و بروز حادثه
 • افزایش قابلیت پیگیری و بررسی نقاط ضعف یا قوت
 • ایجاد شفافیت در سیر فرایند

توسعه نظم در سازمان

 • ایجاد ساختار و فرآیند مشخص: سازمان باید ساختار و فرآیند مشخصی برای انجام کارها داشته باشد. این ساختار و فرآیند باید روشن و واضح باشد و توسط همه کارکنان شناخته شده باشد.
 • آموزش کارکنان: کارکنان باید آموزش ببینند که چگونه از ساختار و فرآیند سازمان استفاده کنند. این آموزش باید به صورت مستمر و مداوم انجام شود.
 • نظارت و کنترل: سازمان باید بر عملکرد کارکنان نظارت و کنترل داشته باشد تا از رعایت ساختار و فرآیندهای سازمان اطمینان حاصل کند.

نکاتی برای افزایش نظم در سازمان

 • استاندراد سازی روش‌ها و تهیه شیوه‌نامه‌ برای رویه‌های کاری
 • تهیه راهبرد (استراتژی) برای برنامه های روتین و بلند مدت
 • تهیه چک لیست برای هر کاری
 • استفاده از تخته وایت‌برد برای نگارش کارهای در دست اقدام
 • اولویت‌بندی کارها
 • تقسیم وظایف در کار گروهی طبق تخصص و علاقه‌ی افراد
 • تعیین مسئولیت افراد گروه و تعیین مهلت زمانی برای پاسخگویی
 • برگزاری جلساتی هماهنگی به منظور انسجام و نظم بیشتر
 • بهبود ارتباطات و تلاش برای رفع سوتفاهم ها و خطاها
 • مدیریت زمان و تهیه جدول زمانی برای هر طرح
 • هدف گذاری کوتاه و بلند مدت، ترسیم چشم انداز، بارودها و… برای هر طرح

۹. تمرکز در کار سازمانی

تمرکز در کار سازمانی به معنای توانایی فرد در توجه و تمرکز بر یک کار خاص به مدت زمان طولانی بدون حواس‌پرتی است. تمرکز در کار سازمانی یک مهارت مهم برای موفقیت در محیط کار است، زیرا به کارکنان کمک می‌کند تا کار خود را به طور موثر و کارآمد انجام دهند.

مزایای تمرکز در کار سازمانی

 • افزایش بهره‌وری: تمرکز روی کار باعث کاهش اشتباه و افزایش ارزش کار می‌شود. برخی خطاهای قبلی با تمرکز و تعهد کارمند رفع می‌شود.
 • جلوگیری از اتلاف زمان و منابع: هرچند تمرکز نیازمند زمان است اما در آینده از دوباره کاری و اتلاف زمان و منابع جلوگیری می‌کند.
 • کاهش خطا: حواس‌پرتی عامل بروز هر خطا و اشتباهی است، اما تمزکر باعث کاهش احتمال اشتباه می‌شود.
 • افزایش کیفیت کار: تمرکز روی کار کمک می‌کند تا از دید مخاطب، کارفرما و… به کار نگاه کنیم. بنابراین

راهکار بهبود تمرکز در کار سازمانی

 • ایجاد محیطی مناسب برای کار: محیط باید آرام و ساکت باشد و از عوامل حواس‌پرتی مانند تلفن، اینترنت و سایر وسایل الکترونیکی دور باشد.
 • ایجاد برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی: برنامه روزانه به حفظ سلامت تن و روان کارمند کمک می‌کند. سلامتی روحی و جسمی کارمند در اولویت است.
 • تکنیک‌های تمرکز: استفاده از تکنیک‌های تمرکز مانند تنفس عمیق و مدیتیشن می‌تواند به بهبود تمرکز کمک کند.
 • استراحت کافی: استراحت کافی می‌تواند به بهبود تمرکز کمک کند.

نکتاتی برای بهبود تمرکز در کار سازمانی

 • هنگامی که می‌خواهید بر روی یک کار تمرکز کنید، تمام عوامل حواس‌پرتی را از خود دور کنید. این عوامل می‌تواند شامل تلفن، اینترنت، تلویزیون، و سایر وسایل الکترونیکی باشد. اگر نمی‌توانید بر روی یک کار تمرکز کنید، آن را برای مدتی متوقف کنید و بعداً به آن بازگردید.
 • تلاش بیش از حد برای تمرکز می‌تواند باعث افزایش استرس و کاهش تمرکز شود. اگر احساس خستگی می‌کنید، کمی استراحت کنید. استراحت می‌تواند به شما کمک کند تا انرژی خود را بازیابی کنید و با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه دهید.
 • اگر در بهبود تمرکز خود مشکل دارید، از یک متخصص کمک بگیرید. متخصص می‌تواند به شما کمک کند تا علت مشکل خود را شناسایی کنید و راه‌حل‌های مناسبی برای بهبود تمرکز خود پیدا کنید.

۱۰. دقت در کار سازمانی

دقت در کار سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کارمند و سازمان است. دقت به معنای توجه به جزئیات و انجام کارها با صحت و درستی است. افراد با دقت معمولاً در انجام وظایف خود موفق‌تر هستند.

مزایای دقت ورزیدن در کار سازمانی

 • کاهش خطاها و اشتباهات: دقت به جلوگیری از خطاها و اشتباهات کمک می‌کند. این امر باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود و همچنین از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری می‌کند.
 • بهبود کیفیت محصولات و خدمات: دقت باعث بهبود کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. این امر رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش فروش و سودآوری می‌شود.
 • افزایش بهره‌وری: دقت باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. کارکنانی که دقت دارند، می‌توانند کارها را سریع‌تر و با کیفیت بالاتر انجام دهند.
 • ایجاد محیط کاری مثبت: دقت باعث ایجاد محیط کاری مثبت می‌شود. کارکنانی که دقت دارند، قابل اعتماد و قابل احترام هستند. این امر باعث افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها می‌شود.

راه‌ها مختلف برای افزایش دقت در کار سازمانی

 • آموزش کارکنان در مورد اهمیت دقت
 • تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات واضح و شفاف
 • استفاده از ابزارها و فناوری‌های مناسب
 • ایجاد فرهنگ دقت در سازمان

مدیران سازمان‌ها باید اهمیت دقت را به کارکنان خود آموزش دهند و آن‌ها را به انجام وظایف خود با دقت و صحت تشویق کنند. همچنین باید دستورالعمل‌ها و مقررات واضح و شفاف تدوین کنند تا کارکنان بدانند که از آن‌ها چه انتظاراتی وجود دارد.

علاوه بر این، استفاده از ابزارها و فناوری‌های مناسب می‌تواند به افزایش دقت کمک کند. در نهایت، ایجاد دقت در سازمان می‌تواند به ایجاد محیطی کمک کند که در آن دقت ارزشمند تلقی شود.

۱۱. رو راستی و صداقت در کار

زیر و رو کشیدن، عدم انتقال درست و کامل اطلاعات و دستورات و چندین مورد دیگر در مقابل رو راستی قرار می‌گیرد. افرادی که در سازمان اهل بازی پشت پرده هستند و برای دیگرانی که آگاهی و اطلاعات ندارند زیر رو می‌کشند آفت سازمان به حساب می‌آیند.

چرخه‌ی کار در هر سازمانی ضمن رعایت اصول طبقه‌بندی اطلاعات نیازمند روراست و صداقت است. کارمندان در جریان انجام وظایف محوله باید به طور کامل در جریان چند و چون کار قرار بگیرند.

‌پایان پیام

نویسنده: احسان میرزائی

مشاهده بیشتر

احسان میرزائی

احسان میرزایی - کنش‌گر مستقل محیط زیست - حامی حقوق کودکان - داوطلب امداد در سیل و زلزله - کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه - کارشناس ارشد روابط‌عمومی - موسس مدرسه طبیعت طهران - مشاور فرهنگی محیط‌ زیستی - ایده‌پرداز کمپین‌های فرهنگی-محیط‌زیستی: کمپین سبزی نوروز، کمپین ایران پاک و... - اولین مروج تخصصی سبک زندگی سبز به زبان فارسی - #احسان_میرزائی

نوشته های مشابه

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا