نان خانگی کامل و سلامت

نان خانگی کامل و سلامت

مجله گیچ gich.ir: شاید عنوان نان کامل و سلامت کمی نا آشنا باشد! در دوران معاصر با شیوع کرونا ویروس در جهان و مسائل بهداشتی، افراد تلاش می‌کنند تا با افزایش مهارت‌های فردی خود، در خانه بمانند و حتی نان بپزند.

مردم ایران چندین سال است که در خوردن و دور ریختن نان، رکورد جهانی دارند.

ناتوانی در تولید گندم و آرد مورد نیاز

اما روزمرگی، افزایش جمعیت و تقاضا و خشک‌سالی‌های پی در پی؛ عدم توانایی در تولید گندم مورد نیاز و…

باعث شده تا روش‌های مختلفی برای تامین، تهیه و تولید گندم و آرد مورد استفاده قرار گیرد.

نان بی کیفیت و نا سالم

آنچه مسلم است نان رایج در نانوایی‌های کشور به دلیل نامرغوب بودن آرد، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند.

حتی می‌توان گفت برخی از انواع نان به دلیل استفاده آرد سفید و روش پخت نادرست، برای سلامتی نیز مضر هستند.

از طرف دیگر حجم زیادی از همان نان به پسماند تبدیل شده و دور ریخته می‌شود. به قولی تا نان را از نانوایی خارج می‌کنید، بیات می‌شود!

راهکار نان سلامت و کامل

اما همه چیز به آن بدی که گفته شد نیست. راهکارهایی برای بهبود شرایط وجود دارد. اما قبل از هرچیز باید با گندم، آرد کامل، خمیر و فرایند تخمیر و روش پخت مناسب نان آشنا شویم.

به همین دلیل در این بخش از مجله گیچ پرونده‌ای برای نان تشکیل داده‌ایم.

دکمه بازگشت به بالا