تفریح و آموزش سبز

تفریح و آموزش سبز

تفریح و زندگی فعال برای سلامتی فرد اهمیت دارد.

تفریح و پارک‌ها باعث تقویت بنیاد خانواده و ایجاد جوامعی سالمتر می‌شود.

تفریح هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های پزشکی، خدمات اجتماعی و پلیس و دادگستری را کاهش می‌دهد.

تفریح و گردشگاه‌ها مولد قوی اقتصادی به‌شمار می‌رود.

تفریح انسان را از بیماری های روانی همچون افسردگی حفظ میکند

دکمه بازگشت به بالا