اخبار سبز

اخبار سبز

اخبار رویدادهای فرهنگی-محیط‌‌زیستی

هرچند رویکرد مجله گیچ بر مبنای ارائه راهکارهایی برای سبک زندگی سبز بنیان نهاده شده، اما لاش می‌کنیم اخبار رویدادهای فرهنگی محیط‌زیستی را منتشر کنیم.

حمایت از رویدادهای سبز

مجله گیچ gich.ir حامی رویدادهای فرهنگی محیط‌زیستی کشور است.

دکمه بازگشت به بالا