سازمان مردم نهاد
 • مدرسه طبیعت طهران با هدف ایجاد فرصت رهایی، تجربه آزادی و شوق بازی در طبیعت برای کودکان ۳ تا ۱۲ سال پنجمین ...

  مدرسه طبیعت طهران با هدف ایجاد فرصت رهایی، تجربه آزادی و شوق بازی در طبیعت برای کودکان ۳ تا ۱۲ سال پنجمین اردو را در هوای پائیزی جمعه ۲۸ مهر برگزار کرد. کودکان در اردوهای مدرسه طبیعت به کمک حواس پنجگا ...

  بیشتر بخوانید
 • آفت دیگری که استقلال و اعتبار سازمان‌های مردم نهاد را در جامعه تهدید کرده و باعث از بین رفتن سرمایه‌های ا ...

  آفت دیگری که استقلال و اعتبار سازمان‌های مردم نهاد را در جامعه تهدید کرده و باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، تمایل و وابستگی برخی از سمن‌ها به سازمان‌های غیر مردمی است. در این رابطه نا صحیح ...

  بیشتر بخوانید
 • مجله گیچ، احسان میرزائی: یک روابط عمومی خلاق و ایده پرداز، آینده نگر و تحلیلگر است؛ روابط عمومی اجازه تک ...

  مجله گیچ، احسان میرزائی: یک روابط عمومی خلاق و ایده پرداز، آینده نگر و تحلیلگر است؛ روابط عمومی اجازه تک روی به کسی نمی‌دهد، همینطور از تمام توان و نیروی انسانی به نحو احسن برای رسیدن به اهداف سازمان ...

  بیشتر بخوانید
قالب وردپرس