اهمیت تخمیر و عمل آوردن خمیر
  ۱۳۹۹-۰۱-۲۵

  اهمیت تخمیر و عمل آوردن خمیر

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: تخمیر یعنی تجزیه شیمیایی ترکیبات آلی پیچیده به مواد ساده تر... گفت و گو با…
  انواع آرد و ویژگی آرد کامل
  ۱۳۹۹-۰۱-۲۵

  انواع آرد و ویژگی آرد کامل

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: همه آردها یکسان نیستند. در این گفت و گو با راضیه فریدی، کار آفرین حوزه…
  روز جهانی آب ۲۰۲۰ در سایه کرونا
  ۱۳۹۹-۰۱-۰۳

  روز جهانی آب ۲۰۲۰ در سایه کرونا

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: رابطه یک طرفه انسان با طبیعت برای تامین نیازهایش، زمین را با چالش جدی مواجه…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن