2021-03-11

  کارگاه مجازی تبیین رویه های جعلی

  مجله گیچ gich.ir: کارگاه مجازی آموزشی و ترویجی “تبیین رویه‌های جعلی در فعالیت‌های محیط ‌زیستی” به میزبانی “انجمن علمی محیط…
  2020-12-13

  آیین نامه طراحی معابر شهری ۱۳۹۹

  مجله گیچ gich.ir به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی: در آیین نامه جدید رویکردهای خودرو محور…
  2020-12-01

  تبیین “رویه های جعلی” در جامعه

  مجله گیچ gich.ir: ساده ترین تعریف برای رویه های جعلی، آگاهانه یا ناآگاهانه برای انحراف افکار عمومی یا جامعه هدف،…
  دکمه بازگشت به بالا