اصول سبزگرا

اصول سبزگرا

دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ یادداشت‌های کوتاهی و پیوسته‌ای با عنوان “اصل سبزگرا در آغاز روز” در کانال تلگرامی خود منتشر کرده که آن یادداشت‌ها را یک‌جا برای شما آورده‌ایم.

دکمه بازگشت به بالا