• راهکاری برای حل مسئله و معضل تورهای شادشاد

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: با مطرح کردن "گردشگری شرافت‌‌مندانه" تلاش می‌کنیم کدهای رفتاری اخلاق ...

 • حضور مجله گیچ در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران ۱۳۹۸

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای مطالبه‌گری از مسئولین مربوطه است؛ به همین ...

 • نکاتی پیرامون خرید رخت و لباس

  می‌دونم چی باید بپوشم! انگلیسی‌ها از لباس دست دوم استقبال می‌کنند… ‌ ‌ مجله گیچ gich.ir  لیلا ...

 • نکات مهمی پیرامون کودکان سیل‌زده

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی:آنچه مهم است نگاه و رویکرد گروه‌های امدادی و مدد‌کاران در مواجهه با ک ...

 • نکات و ترفندهایی که پس از وقوع سیل باید بدانیم

  مجله گیچ ‌gich.ir احسان میرزائی: پیش از هرچیز آرامش و خون‌سردی خود را حفظ کنید، به سخن‌گوی ارگانی که ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده