• سواد خبری و تجزیه و تحلیل خبر یک قتل

  مجله گیچ gich.ir  احسان میرزائی: به همین دلیل نسبت دادن قتل به فردی با عناوین رسمی و عالی یک کشور ما ...

 • دو نشانه‌ی افراد پویا و خردمند در فضای مجازی

  مجله گیچ gich.ir احسان میرزائی: در هر صورت هستند افراد منعطف، پویا و خردمندی که در میان انبوه پیام‌ه ...

 • باغچه‌ای برای کودکان، فرصتی برای کشاورزی

  مجله گیچ gich.ir زینت هاشمی: با اینکه والدین همیشه سعی می‌کنند بچه‌ها رو تمیز و مرتب نگه دارند اما ب ...

 • اولین گام‌های النا برای حفاظت از جنگل‌

  مجله گیچ gich.ir هاجر تقی‌پور: چندروز قبل وقتی رفتم دنبالش،با کلی ذوق از کلاس اومد بیرون و گفت: ماما ...

 • آموزش کاشت و پرورش سیب زمینی در گلدان

  مجله گیچ gich.ir زینت هاشمی: مهم نیست کجا ساکن هستید و چقدر فضا دارید، گمان نکنید چون قراره سیب زمین ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده